UNIVERSO REALIDADE EXTREMA: apollo 11 pic analysis-land bridges,structures